Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

De I.O.O.F. bestaat 200 jaar in 2019!

200 jaar geleden werd de eerste vereniging van Odd Fellows opgericht in Amerika.

Ooit was deze groep bedoeld om elkaar te helpen bij armoede, ziekte en overlijden van de leden, omdat er toen nog geen sociale voorzieningen waren. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot betrokkenheid bij de hele samenleving. De ‘Orde’ heeft zich over de hele wereld verspreid, dus ook in Nederland.

Tegenwoordig steunen de Odd Fellows in ons land diverse goede doelen, en zij proberen, zoals ze het zelf noemen: vriendschap, naastenliefde en verdraagzaamheid uit te dragen. Hun ideaal is om daadwerkelijk ‘handen en voeten’ te geven aan betrokkenheid bij de maatschappij om hen heen. Alle loges steunen ieder jaar één of meer humanitaire doelen, zowel plaatselijk als landelijke projecten. 

Op 6 april 2019 viert de Orde van Odd Fellows dit 200-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst, waarbij een landelijk goed doel is gekozen: hulp aan kinderen in probleemgezinnen. Het Project Kindercoaches, dat wordt gecoördineerd door het Leger des Heils, ondersteunt de opleiding tot kindercoach. Een kindercoach begeleidt een kind uit een probleemgezin, het krijgt professionele aandacht en hulp en kan zich daardoor goed ontwikkelen. Deze opleiding krijgt geen subsidie van de overheid, de Orde van Odd Fellows probeert, door het overhandigen van een royaal geldbedrag, een steentje bij te dragen aan het welzijn van deze kinderen. 

De leden van de loges zijn al een jaar bezig met allerlei acties om geld in te zamelen. Het totaalbedrag loopt al aardig op!

Wilt u meer informatie over de Odd Fellows dan kunt u contact opnemen met een loge bij u in de buurt of kijk op de website www.oddfellows.nl of een e-mail naar info@oddfellows.nl

Tags: 2019