Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Organisatie

De Graafschaploge is in de zin van de wet een gewone democratisch opgezette vereniging met alles wat daar zo bijhoort: een bestuur, diverse commissies, een Algemene Ledenvergadering, statuten, een huishoudelijk reglement, verkiezingen, contributie etc.

Hieronder treft u een opsomming van diverse onderdelen van onze vereniging aan:

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

 • Voorzittend meester - Henk Wormeester
 • Ondervoorzittend meester - Koos Lesterhuis
 • Protocollerend secretaris - Jan Luesink
 • Financieel secretaris - Frans Konincks
 • Penningmeester - Toon Giele


Commissies, etc.

 • Algemene Zaken (AZ) - regelt hapjes en drankjes binnen de loge en tijdens evenementen 
 • PR, Ledenwerving en Voorlichting (PLV)
 • Maatschappelijke Activiteiten (MA) - ondersteuning van goede doelen
 • Commissie van Mentoren - begeleiding van nieuwe leden
 • Stichting Odd Fellow huis - beheer van ons monumentale pand


Andere functies 

 • Vertegenwoordiger - vertegenwoordigt de loge in de hogere organen van de Odd Fellows. 
 • Bewaarder - beheer van de tempelzaal en de daarin aanwezige zaken.
 • Muziekmeester(s) - verantwoordelijk voor de muziek tijdens de zitting.


Relatie met de internationale Independent Order of Odd Fellows (IOOF) 

De Graafschaploge is organisatorisch gezien een onderdeel van de internationale Independent Orde van Odd Fellows, de IOOF. De loge van Zutphen is formeel aangemeld en geaccrediteerd als een 'legale' loge en heeft zich daarmee onderworpen aan de wetten, regels en voorschriften van de IOOF betreffende de organisatie en de werkwijze van de loges. De IOOF als geheel noemt zich een 'orde' en functioneert als een traditionele, hiërarchische organisatie. 


De International Order of Odd Fellows

The Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF) is een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. De Orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey (zie foto). In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellowverenigingen die wij loges noemen. Dit woord komt van het Engelse ‘lodge’, dat oorspronkelijk tent of onderkomen betekende. In Nederland en België hebben wij ongeveer 4.000 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen. De leden noemen elkaar broederen en zusteren.

Voor meer informatie en inzicht in de IOOF verwijzen we u graag naar de landelijke website van de IOOF: www.oddfellows.nl