Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Lid worden?

Een stap in je leven

Lid worden van de Graafschaploge is geen geheel vrijblijvende aangelegenheid. We verwachten namelijk van je dat je zelf actief inhoud probeert te geven aan de idealen van vriendschap, liefde en waarheid. Lid worden is dan ook een belangrijke beslissing, omdat het kan betekenen dat je daardoor misschien op een andere manier vorm en inhoud gaat geven aan je leven.

Daarnaast wordt de wekelijkse loge avond door gezamenlijke inspanning mogelijk gemaakt en is het gebruikelijk dat ook nieuwe leden hier op een zeker moment in overleg en naar beschikbaarheid en capaciteiten deel in gaan nemen. Daarmee leer je elkaar beter kennen, zorgen we voor continuïteit en heb je de kans om je verder te ontwikkelen.

De procedure

Als je erover denkt om lid te worden, kun je ter oriëntatie van jezelf deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst waarbij je uitgebreid wordt geïnformeerd over het werk en de werkwijze van de loge en waar je alle vragen die je hebt kwijt kunt.

Als vervolg op die voorlichtingsavond kun je een open zitting van de loge bijwonen om meer inzicht te krijgen in het verloop van een logeavond. Je kunt dan ook kennismaken met de andere logeleden.

Als je uiteindelijk beslist om lid te worden, word je officieel ‘ingewijd’ als lid. Je krijgt dan een mentor die je met raad en daad begeleidt in de eerste fase van je lidmaatschap.

Ook voor de loge is het opnemen van een nieuw lid een besluit dat we overwogen willen nemen. We zullen daarom eerst een kennismakingsgesprek met je hebben om te kunnen bepalen of je eigen ideeën en meningen voldoende aansluiten bij de idealen, doelen en werkwijze van de loge.

De contributie

De contributie bedraagt € 22,50 per maand.

Je kunt op elk gewenst moment beslissen om je lidmaatschap weer op te zeggen; er is geen opzeggingstermijn.

Als je belangstelling hebt om lid te worden, kun je dat via de mail aangeven bij onze secretaris via 52graafschap@oddfellows.nl.