Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Organisatie

De Graafschaploge is in de zin van de wet een gewone democratisch opgezette vereniging met alles wat daar zo bijhoort: een bestuur, diverse commissies, een Algemene Ledenvergadering, statuten, een huishoudelijk reglement, verkiezingen, contributie etc.

Hieronder treft u een opsomming van diverse onderdelen van onze vereniging aan:

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

 • Voorzittend meester - Koos Lesterhuis
 • Ondervoorzittend meester - Fuat Agacik
 • Protocollerend secretaris - Bert Hoeve
 • Financieel secretaris - Guus Blijdorp
 • Penningmeester - Toon Giele

Statuten van de Graafschaploge

In november van 2022 zijn de statuten van de Graafschaploge opnieuw vastgesteld door notariskantoor de Jong in Dronten.

De inhoud komt overeen met het model dat de Grootloge heeft voorgesteld. De accordering vond plaats in de ALV van februari 2022.

De nieuwe versie is hier te raadplegen: Statuten van de Graafschaploge versie 2022

Het origineel is in te zien bij het bestuur van de loge.

Huishoudelijk Reglement

In navolging van de Statuten zal ook het Huishoudelijk Reglement worden vernieuwd.

Het is de bedoeling van het bestuur om dit in het voorjaar van 2023 te hebben afgerond.

Dan zal het document ook hier te raadplegen zijn.

Commissies, etc.

 • Algemene Zaken (AZ) - regelt hapjes en drankjes binnen de loge en tijdens evenementen 
 • PR, Ledenwerving en Voorlichting (PLV)
 • Maatschappelijke Activiteiten (MA) - ondersteuning van goede doelen
 • Commissie van Mentoren - begeleiding van nieuwe leden


Andere functies 

 • Vertegenwoordiger - vertegenwoordigt de loge in de hogere organen van de Odd Fellows. 
 • Bewaarder - beheer van de tempelzaal en de daarin aanwezige zaken.
 • Muziekmeester(s) - verantwoordelijk voor de muziek tijdens de zitting.


Stichting Odd Fellow huis

Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer van ons monumentale logepand aan de Marsstraat in Zutphen.

Meer informatie over de samenstelling van het bestuur van deze stichting kunt u vinden op de sub-pagina van de Stichting Odd Fellow huis via http://www.graafschaploge.nl/stichting-odd-fellow-huis


Relatie met de internationale Independent Order of Odd Fellows (IOOF) 

De Graafschaploge is organisatorisch gezien een onderdeel van de internationale Independent Orde van Odd Fellows, de IOOF. De loge van Zutphen is formeel aangemeld en geaccrediteerd als een 'legale' loge en heeft zich daarmee onderworpen aan de wetten, regels en voorschriften van de IOOF betreffende de organisatie en de werkwijze van de loges. De IOOF als geheel noemt zich een 'orde' en functioneert als een traditionele, hiërarchische organisatie. 


De International Order of Odd Fellows

The Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF) is een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. De Orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey (zie foto). In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellowverenigingen die wij loges noemen. Dit woord komt van het Engelse ‘lodge’, dat oorspronkelijk tent of onderkomen betekende. In Nederland en België hebben wij ongeveer 4.000 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen. De leden noemen elkaar broederen en zusteren.

Voor meer informatie en inzicht in de IOOF verwijzen we u graag naar de landelijke website van de IOOF: www.oddfellows.nl