Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Welkom

Wij heten U van harte welkom op de website van onze broederschap DE GRAAFSCHAPLOGE. In onze broederschap willen wij ons leven meer betekenis geven door ons te verdiepen in de samenleving en in onszelf.

Iedere donderdagavond ontmoeten wij elkaar in ons mooie klassieke logegebouw aan de Marspoortstraat in Zutphen.


We nemen regelmatig nieuwe Broederen op in onze loge. Wij nodigen u van harte uit een open zitting bij te wonen.

Meer informatie? Mail naar:

52graafschap@oddfellows.nl


Een loge avond

Op donderdagavond komen wij samen in onze bezinningsruimte, die wij de Tempel noemen. Daar wordt de lezing gehouden die elders op deze pagina wordt genoemd. Daar worden zaken die wij belangrijk vinden in ons leven gememoreerd. Broederen elders in het land die zijn overleden worden genoemd. Bij dit alles houden wij ons aan vaste patronen, de ritualen. Wilt u er meer over weten? Klik hierEen lid van de Graafschaploge:

"Drie keer bezocht ik een loge avond als onderdeel van mijn oriëntatie. Iedere keer weer het warme welkom, de echte belangstelling en de verwondering.

Een omgeving die prettig vertraagt. Inhoud die je aanzet tot gedachtevorming, omlijsting door rituelen en prachtige muziek.

'Werken’, uitwisselen, delen, tot rust komen en (weer) opladen.

Na drie keer wist ik het, ik wil toetreden."


Broedermaal

Enkele malen per jaar pakken we uit met een gezellige maaltijd. Tussen kerst en nieuwjaar komen we bijeen in een restaurant voor de Sylvesteravond. Andere keren houden we het bescheidener en laten we in ons schitterende klassieke gebouw een diner bezorgen.

Het leven mag gevierd worden, vinden wij.
Inloop

Onze donderdagavond begint met een hartelijke begroeting. Aan de bar wordt  koffie of thee geserveerd. Er is alle tijd om bij te kletsen. Wij blijven graag op de hoogte van het wel en wee van de andere broederen! Vorden, Apeldoorn, Ede … van heinde en verre komen wij naar Zutphen.

Wij, leden van de Independent Order of Odd Fellows, vinden ons Odd-Fellowship zeer de moeite waard. Wij zien onze loge, de Graafschaploge, als een leerschool voor het leven. Wij willen:

  • ons leven zinvol maken door het nastreven van idealen,
  • samen op zoektocht naar 'de waarheid',
  • ons inzetten voor een betere wereld, te beginnen met onze eigen omgeving,
  • aandacht hebben voor elkaar,
  • behulpzaam zijn als een ander daar om vraagt.

Dat doen wij door iedere donderdagavond bij elkaar te komen in ons mooie en stijlvolle logegebouw, een gemeentelijk monument middenin het centrum van Zutphen.

Wij zijn een broederschap


Verbondenheid

De ketting met de drie schakels is erg belangrijk voor de Odd Fellows.

V – L – W staat voor Vriendschap – Liefde – Waarheid.

Over deze drie begrippen hebben we allemaal wel een (vage) voorstelling, maar het is goed u af te vragen wat ze nu eigenlijk voor u betekenen. Ook de andere broederen doen dat en op zijn tijd houdt een van ons er een bouwsteen over. We ontwikkelen een scherper beeld van de betekenis, maar er blijven verschillen van interpretatie en dat is prima.Lezing

Ieder lid wordt gemiddeld een keer per jaar gevraagd een zogenaamde bouwsteen te leveren. Voor een gehoor van zo’n 35 à 40 man houdt u een lezing over een zelf gekozen onderwerp. Dat is de eerste keer best spannend. Soms vertellen mensen hun boeiende levensverhaal.

Leren spreken in het openbaar is onderdeel van de leerschool die het Odd Fellowship ook is.